LADDNINGSGUIDE

LADDNINGSGUIDE

UTTRYCK OCH BEGREPP

En elbil och laddhybrider innebär en hel del nya termer och tekniska uttryck som kan vara svåra att förstå. Därför kommer vi i detta avsnitt att förklara ord och uttryck som kan underlätta i vardagen. Bland annat blandar många ihop orden uttag och stickpropp.

Uttag = T.ex. uttag (hushållsuttag) som sitter på väggen eller ett laddningsuttag som sitter på bilen eller t.ex. på en laddstation (typ 2-kontakt)

Plugg/kontakt = beteckningen på den elektriska kontakten eller pluggen (t.ex. typ 2-kontakt) som sätts in i ett uttag/uttag.

VAD ÄR EN ELBILSLADDARE?

Enkelt förklarat är elbilsladdning att fylla ett batteri med elektrisk energi så att den lagras där tills bilen behöver köra. Denna energi erhålls från en strömkälla, normalt från elnätet. En utmaning är att elektrisk energi har många olika former. Det finns olika spänningar och strömmar, och det kan vara växelström eller likström. Så för att ladda batteriet på elbilen måste den elektriska energin omvandlas till rätt typ, och det sker i laddaren. Växelström är ström som ändrar riktning hela tiden (byter polaritet), och det är den här typen av ström som vi har i elnätet. Växelström kallas ofta för växelström (AC). Med likström flyter strömmen i samma riktning hela tiden, och vi har en positiv ledare och en negativ ledare. Ett batteri laddas via likström och den positiva ledaren kopplas till batteriets positiva pol och den negativa till den negativa. Likström kallas ofta likström (DC).

Eftersom det finns olika typer av ström på elnätet och batteriet skapar detta en del utmaningar. Den första utmaningen är att omvandla den elektriska energin från växelström till likström, och detta kallas att likrikta strömmen (att göra strömriktningen konstant). Förutom att likriktas ska ström och spänning vara korrekt så att den matchar batteriet. Detta görs i laddaren som är inbyggd i själva bilen (inbyggd laddare) och effektiviteten av denna avgör hur snabbt bilen kan ladda med växelström. Storleken på laddaren som är inbyggd i bilen varierar. Den minsta är 3,3 kW och den största är 43 kW. Dagens inbyggda laddare är vanligtvis mellan 3,3kW och 22kW.

VAD ÄR SKILLNADEN MELLAN VANLIG LADDNING OCH SNABBLADDNING?

Många refererar till laddkabeln som "laddaren", men laddaren sitter faktiskt i bilen och det är laddkabeln som förser den med el. Bilden sammanfattar de viktigaste skillnaderna mellan normal laddning och snabbladdning. Läs gärna mer om snabbladdning i vår laddningsguide.

ELECTRIC VEHICLE SUPPLY EQUIPMENT (EVSE)

EVSE är en sammanfattande term för alla produkter/utrustning som säkerställer säker laddning av laddhybrider och elbilar. Detta inkluderar laddkablar, laddstationer/stolpar och liknande utrustning. Utrustningen består av en kombination av mjukvara och hårdvara i laddningslösningen, och ökar säkerheten genom att skapa en tvåvägskommunikation mellan utrustningen och elfordonet. Denna tvåvägskommunikation säkerställer att strömmen som tillförs fordonet är både under gränsvärdet för utrustningen, samt under gränserna för vad bilen kan ta emot. En av säkerhetsfunktionerna kallas till exempel "lock-out". Denna funktion innebär att utrustningen inte kommer att leverera ström genom kabeln förrän kontakten är fysiskt ansluten i bilen.

BÄRBARA EVSE-KABLAR

En elbil levereras oftast med en laddkabel där EVSE har byggts in i en låda (In Cable Control Box/ICCB), ofta kallad "clunken" på kabeln. Detta av säkerhetsskäl och de olika säkerhetsnivåerna, eller även kallat laddningsläge. Du kan läsa mer om laddningsläge här.

ENERGI (KWH)

Batterikapaciteten i bilen mäts i kWh, vilket står för kilowattimmar (kWt används ofta på svenska). Ett 30 kWh batteri kan leverera 30 kW i en timme, eller 15 kW i två timmar. Det är så mycket energi som lagras i batteriet (nästan samma som antalet liter bensin i en bensintank). Därför används kWh även för att ange hur mycket energi du har fått från en snabbladdningsstation, till exempel att du fått 17,3 kWh under en laddning. Även elräkningen hemma anges i kWh och priset brukar ligga på strax under en krona för varje kWh. De flesta moderna elbilar i Norge har en batterikapacitet på mellan 20 och 60 kWh, medan Tesla-modeller har en bruttokapacitet på upp till 100 kWh.

STRÖM (AMPERE)

Måttenheten för elektrisk ström är ampere, som ofta förkortas (A). Elektrisk ström - eller helt enkelt ström - är de elektroner som strömmar genom ledaren vi tänker på. En analogi kan vara ström i ett vattenrör, där vattendropparna rinner igenom. Ju fler vattendroppar som rinner igenom, desto starkare/mer ström. På motsvarande sätt, ju fler elektroner som flödar, desto mer ström flyter i tråden.

SPÄNNING (VOLT)

Måttenheten för elektrisk spänning är volt och förkortas ofta (V). Elektrisk spänning säger något om kraften med vilken elektronerna trycks. Även här kan vi jämföra det med vatten i ett rörsystem. Om vattentrycket är lågt är det lite kraft i vattenstrålen. Däremot kommer en högtryckstvätt att spruta ut vattnet med stor kraft, och därför kan spänningen i en krets likna trycket i en vattenslang.

EFFEKT (WATT)

Måttenheten för effekt är watt och förkortas (W). Watt mäts i överförd ström per tidsenhet och elektrisk effekt är hur snabbt vi använder elektrisk energi. Effekten är summan av ström och spänning och kan jämföras med mängden ström multiplicerat med spänningen. Om vi ​​fortsätter analogin med trädgårdsslangen kan vi säga att watt är hur mycket vatten som kommer ut ur slangen per tidsenhet. Om något använder mycket energi kan det vara lättare att använda terminologi som kilowatt (kW) istället för watt. Kilowatt betyder tusen Watt: 1kW = 1000W. Kilowatt uttrycker då effekten som är en funktion av att multiplicera spänning (V) med ström (A) med antalet faser (i trefas multipliceras den med kvadratroten ur 3).

BATTERI OCH LADDNINGSTID

Batterier anges i antal kWh (kilowattimmar) och det avser bilens totala batterikapacitet. Genom att ta bilens tillgängliga batterikapacitet (kWh) och dividera med den angivna laddeffekten (kW) hittar du den teoretiska tiden det tar att ladda bilen (0-100%). Om en laddare är ansluten till ett vanligt uttag som ger en spänning på 230V och ger maximalt 10A, kommer denna laddare att ge en effekt på 2300W (2,3kW) (V * A = W). Det betyder att laddaren ger 2,3 kW per timme. Exempelvis har en Nissan LEAF (2013 års modell) en batterikapacitet på 24 kWh och kommer därmed att vara fulladdad på 10-11 timmar (24 kWh / 2,3 kW = 10,4 timmar). Detta är den teoretiska beräkningen och det finns flera faktorer som påverkar laddningshastigheten, inklusive temperatur.

SVÅRT ATT HITTA RÄTT UTRUSTNING FÖR DIN BIL?

Laddkablarna för elbilar och laddhybrider levereras i huvudsak med läge 2 (portabel) och läge 3 (fast) laddning och har antingen typ 1 eller typ 2 kontakt på bilen. Om du är osäker på vilken laddkabel eller vilken produkt som passar din bil kan du använda vår laddguide, chatta med oss ​​till höger, eller kontakta oss på kundservice@elbilgrossisten.se så hjälper vi dig hitta rätt produkt.