Köpvillkor

GENERELLT

Försäljningsvillkoren gäller vid försäljning av alla varor, produkter och tjänster från vår butik till konsument. Tillsammans med din beställning utgör villkoren den övergripande avtalsgrunden för köpet. Detta bekräftas med en orderbekräftelse.

För att kunna handla i vår butik måste du vara 18 år.

 

DEFINITION AV PARTER

Säljare är: Elbilgrossisten AB och kontaktuppgifter till oss hittar du längst ner i butiken, samt på våra "Om oss"-sidor, kvitton och orderbekräftelser och kommer nedan att benämnas "oss" eller "vi" .

Köpare är: den person som anges som köpare med personuppgifter i beställningen, och i fortsättningen benämns "du", "du", "din" eller "din".

 

GÖRA KÖP I VÅR WEBBUTIK

För att du ska känna dig trygg med hur du beställer/handlar i vår webbutik har vi beskrivit köpprocessen som består av följande punkter:

 • Produktlista
 • Urval av produkt(er)
 • Varukorgen
 • Val av frakt och betalningssätt
 • Eventuell registrering
 • Kontroll av beställningen
 • Bekräftelse av beställningen
 • Form för avräkning och kontroll
 • Mottagande av orderbekräftelse
 • Skickade orderbekräftelse
 • Skickade kvitto och fraktinformation

 

ORDER- OCH AVTALSPROCESS

Din beställning är bindande när beställningen registreras hos oss på vår server via beställningsflödet. Vi är engagerade och bundna till din beställning så länge den inte avviker från våra erbjudanden, priser, marknadsföring eller annan olämplig användning. Du har rätt att avstå från dina skyldigheter enligt ångerrättslagen. Vid mottagandet av din beställning bekräftar vi beställningen automatiskt och skickar en beställningsbekräftelse till dig. Vi ber dig att läsa orderbekräftelsen noggrant för att säkerställa att den överensstämmer med din beställning. Avvikelser mellan din beställning och orderbekräftelsen betraktas som ett nytt erbjudande från oss, som du kan acceptera eller tacka nej till. Du har fortfarande rätt att göra din ursprungliga beställning giltig om den är i enlighet med vad vi har erbjudit. Du får ett kvitto när varor skickas automatiskt eller bifogas i paketet beroende på betalningsform.

 

LÄMNADE UPPGIFTER I WEBBUTIKEN

Det kommer alltid att vara ett mål att all information som lämnas av oss är korrekt och att all information överensstämmer med de faktiska förhållandena. Vi måste dock reservera oss för typografiska fel, tryckfel eller felaktig prissättning. Detta kan i slutändan resultera i att vi inte kan leverera enligt den information som lämnas i webbutik eller marknadsföring eller på annat sätt. Vidare förbehåller vi oss rätten att annullera din beställning eller delar av den, om produkten är slutsåld. Om en vara är slutsåld får du besked om detta, eventuellt tillsammans med information om vad vi kan erbjuda istället. Du kommer att ha möjlighet att acceptera vårt nya erbjudande med de ändringar vi anger i förhållande till din beställning, eller avbryta beställningen.

 

PRISER

Alla priser inkluderar mervärdesskatt och eventuell miljöavgift. Den totala kostnaden för köpet kommer att framgå innan beställning och inkluderar alla utgifter förknippade med köpet såsom utgifter för porto, frakt, emballage mm.

 

BETALNING

Köpeskillingen kan, efter eget val, regleras genom tillgängliga avräkningsformer (såsom bank- eller kreditkort, eller annat om det erbjuds). Vid användning av kort kommer köpeskillingen att reserveras på kortet vid beställning. Om du inte hämtar ut paketet och i övrigt är helt passiv ger detta oss ingen indikation på varför paketet inte har hämtats ut. Du har då inte uppfyllt de krav som ställs på dig enligt §11 och §13 ångerlagen och förlorar därmed rätten att frånträda avtalet. Du kommer då att debiteras med returfraktkostnader och en avgift på 250 kr för det administrativa arbetet. Vid utebliven betalning skickas fordran till inkasso efter förhandsbesked. Avbokning kommer att resultera i att beloppet vi har reserverat tas bort. Observera att varken reservationen eller återkallelsen av reservationen kommer att synas på ditt kontoutdrag. Om en reservation inte kan göras förbehåller vi oss rätten att annullera beställningen. Vi använder oss av betalningsförmedlare som levererar säkra, säkra och stabila lösningar. Vi använder säkerhetsstandarderna 3D Secure, SSL, Verified by Visa och MasterCard Secure Code. Betalningssidorna är krypterade och säkrade, så att ingen kan se din kortinformation, inte ens vi under transaktionen.

 

LEVERANS OCH FÖRSENING

Leverans av produkterna sker på det sätt som beskrivs i villkoren för frakt och retur. Vi står för risken för produkterna tills de tas över av dig, det vill säga när du har fått produkterna i din ägo. Om leveransen av produkterna försenas kommer vi att ge dig information så snart vi får kännedom om det, tillsammans med information om och eventuellt när leverans kan ske, eller om produkten/varorna är slutsålda. Beroende på produkternas art och förseningens längd kan du under omständigheterna kräva att avtalet hävs. Vidare förbehåller vi oss rätten att vägra leverans av alla varor baserat på prisfluktuationer och lagersituationen. Alla leveranstider som anges av oss ska betraktas som vägledande. Med leveranstid menas beräknad ankomsttid till kunden. När tid anges i antal dagar avses arbetsdagar/arbetsdagar (måndag-fredag). Om ingen leveranstid anges är den normala beräknade leveranstiden 2-4 dagar.

 

UNDERSÖKNING AV PRODUKTERNA

Efter att du mottagit produkterna bör du så snart som möjligt kontrollera om leveransen är i enlighet med orderbekräftelsen. Kontrollera om produkterna har skadats under transporten eller om produkterna på annat sätt är felaktiga eller saknas.

 

DINA RÄTTIGHETER VID FEL OCH UTELÄMNANDEN (KLAGOMÅL)

Vid försäljning till konsument gäller reklamationsreglerna enligt köplagen 32 § nr 3. Vid företagsförsäljning kan kortare reklamationsregler avtalas än vad som framgår av köplagen (jfr 2 § 3 å köplagen). Om inget annat avtalats säljs produkterna med 12 månaders reklamationstid för fel/brister.

Om produkterna har fel eller defekter ska konsumenten meddela oss inom skälig tid efter att personen i fråga upptäckt, eller borde ha upptäckt, att vederbörande vill göra anspråk på felet (reklamation). Du har ändå alltid minst två månaders reklamationstid enligt konsumentköplagen. Annonsrätten gäller i två år efter att du tagit över produkten, eller fem år om produkten är tänkt att hålla betydligt mer än två år. Reklamationsrätten kommer utöver ångerrätten enligt punkten k. Om konsumenten inte klagar i tid försvinner rätten att göra felet gällande. Ett fel som visar sig inom sex månader från det att konsumenten tagit varan i besittning (normalt tidpunkten för leverans) ska antas ha funnits vid tidpunkten för riskövergången.

Meddelande om fel och defekter i produkterna kan lämnas till oss muntligen eller skriftligen. Av bevisskäl rekommenderar vi att klagomålet skickas till oss skriftligen.

Om det finns ett fel i produkten och konsumenten har klagat inom nämnda frestelser, kan konsumenten utöva följande felrättigheter:

 • Håll inne köpeskillingen
 • Välj under vissa förutsättningar mellan rättelse eller omleverans
 • Kräv återkallelse om defekten inte är oväsentlig (förutsatt att varorna är i samma skick och kvantitet §51)
 • Kräv ersättning

Om säljarens rättelse eller omleverans leder till att konsumenten hindras från att använda varan i mer än en vecka (från det att varan mottagits till oss) har konsumenten rätt att under vissa förutsättningar kräva att en ersättningsvara ställs till förfogande på säljarens bekostnad. Som en allmän regel har vi inte rätt att göra mer än två försök att korrigera eller återleverera samma defekt.

Om det inte föreligger något fel kan Elbilgrossisten.se endast kräva betalning för undersökningar som har behövts för att fastställa om felet föreligger, samt betalning för reparation av varan, om säljaren uttryckligen har gjort konsumenten uppmärksam på att vederbörande ska täcka sådan. kostar.

Om kunden på eget initiativ vill vidta åtgärder för att avhjälpa bristen utöver vad som eventuellt har avtalats med oss, betalar vi inte dessa utgifter.

 

GARANTI

Våra garantier innebär inga begränsningar av reklamationsfristen för varor enligt konsumentköplagen. Om inget annat anges har du alltid 2 års garanti på produkter du köper hos Elfordonsgrossisten. Garantin täcker material- och tillverkningsfel. Ett köpkvitto eller annat giltigt köpbevis ska ingå i reklamations- eller garantiärenden. Garantin gäller inte för fel som beror på att produkten inte har använts i enlighet med bruksanvisningen, har utsatts för onormal användning eller försummelse, elektriska överspänningar från blixtnedslag eller på att den har byggts om eller ändrats.

 

ÅNGERRÄTT

Om du ångrar ett köp hos oss gäller ångerrättslagen. Vi vill att hanteringen ska vara så enkel som möjligt för båda parter. Vid ett hävt köp har säljaren och köparen vissa skyldigheter som ska följas inom bestämmelserna i ångerrättslagen. Vi skickar ut information till alla våra privatkunder, via e-post, om ångerrättslagen samt en länk för att ladda ner ångerrättsformuläret vid varje köp som görs hos oss.

Vi rekommenderar att ta väl hand om originalförpackningen om du vill returnera varan.

Ångerrätten kräver att meddelande lämnas till säljaren inom 14 dagar efter det att leveransen mottagits (jfr ångerrättslagen 21 §). Konsumenten ska skicka tillbaka varan utan onödigt dröjsmål, och senast 14 dagar från det att meddelande om ångerrätt har lämnats (jfr Beträffande ångerrätten 25 §). Observera att ångerrätten inte gäller vid köp under 300 NOK (jfr ångerrättslagen §2). Ladda ner blankett för ångerrätt.

Ångerrätten förutsätter att kunden själv står för returkostnaderna (jfr ångerrättslagen 8 § punkt i). Om varorna inte kan returneras med vanlig post rekommenderar vi Posten.no för mer information och komplettering av retur av större paket. Om konsumenten uttryckligen har valt en annan typ av leverans än denna är detta en kostnad som står kunden för (jfr Ångerrättslagen 24 §).

För att ångerrätten ska göras gällande måste varan levereras till oss i ungefär samma kvantitet och skick som du fått den (jfr ångerrättslagen § 12 punkt a). Du kan alltså inte skicka varorna till oss vid hämtning samtidigt som du riskerar att transportera varorna tillbaka till oss. Kontakta oss gärna på hej@elbilgrossisten.se för returfraktsedel så skickar vi en retursedel pr. e-post som du kan skriva ut själv. Priset för returfrakten är detsamma som du betalade när du köpte varan och vi drar av samma summa från återbetalningen för returförsändelsen.

Vi är skyldiga att betala tillbaka till dig det du har betalat inklusive porto för försändelsen till dig, expeditionsavgifter, tullavgifter, inkassoavgifter etc. Detta gäller endast när hela köpet returneras.

Ångerrätten ger säljaren rätt att debitera kunden om varan har drabbats av en värdeminskning till följd av användning utöver vad som är nödvändigt för att fastställa varans art, egenskaper och/eller funktion (jfr ångerrätt) § 25).

Vid köp av produkter i elektroniskt format (ljud- eller bildinspelningar, datorprogram, word-filer, pdf-filer etc.) förloras rätten att ångra köpet när du har fått den elektroniska försändelsen med filen på din server, eller licenskoden /information har gjorts tillgänglig (jfr Angreretten § 22, punkterna g och n).

Om det rör sig om ett tillverkningsköp löper tidsfristen för att utnyttja ångerrätten från det att du får denna information (jfr ångerrättslagen 11 § andra stycket).

Vi uppmärksammar även att monterade, beställningsvaror och skräddarsydda produkter inte kan bytas ut, då dessa kommer att vara personligt anpassade efter kunden (jfr Ångerrättslagen §22 punkt e).

Återbetalning ska ske inom fjorton (14) dagar efter det att vi mottagit produkten från dig eller inkassosedeln eller produkten har gjorts tillgänglig för oss. Eventuell returfrakt måste du betala för.

Varan skickas tillbaka till oss i originalförpackning och tillsammans med ångerrättsblankett och en kopia av orderbekräftelse eller faktura. Mer information om hur du använder ångerrätten finns i ångerrättsformuläret.

Aktiv handling

Det förpliktar en aktiv handling* från dig på ett sådant sätt att det inte råder någon tvekan om att du utnyttjar din ångerrätt. Med ett aktivt agerande kan vi hantera ärendet på ett snabbt och effektivt sätt för båda parter, enl ångerrättslagen (* ref. den 14-dagarsfrist som nämns i ångerrättslagen § 11).

Passiv handling

Om du inte hämtar ut beställningen och i övrigt är helt passiv kommer detta inte att ge oss någon indikation på varför paketet inte har hämtats ut. Du har då inte uppfyllt de krav som ställs på dig enligt 11 § och 13 § i ångerrättslagen och förlorar därmed rätten att frånträda avtalet. När beställningen returneras som ej levererad, krediteras den i sin helhet och varorna returneras till lager. Vi skickar vår egen faktura för porto på två sätt, plus en outnyttjad avgift på NOK. 250 för att täcka våra hanteringsavgifter.

 

PERSONLIG INFORMATION

Vi åtar oss att hantera personuppgifter på ett säkert sätt. Du måste ange nödvändiga personuppgifter som kund för att handla hos oss. Detta för att vi ska ha tillräcklig information för att utföra avräkning och utsändning av varor. Väljer du att registrera dig blir det snabbare och enklare för dig nästa gång du handlar. När du handlar hos oss lagrar vi bland annat ditt namn, adress och e-postadress. Detta är personuppgifter som du lämnar till oss, och som är nödvändiga för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig. Elbilsgrossisten är även skyldig att lagra dessa uppgifter i samband med bokföring, skattehantering, samt eventuell garanti-/returhantering. Kortnummer behålls inte av oss utöver vad som är nödvändigt för att säkerställa en effektiv hantering av eventuella problem med debitering, annullering av bokning och kreditering. Dina personuppgifter sparas (ej betalningsuppgifter), så att du inte behöver ange denna vid nästa transaktion. Vi använder cookies för att registrera och slutföra en beställning. Vi erbjuder även nyhetsbrev till våra kunder med olika information och erbjudanden. Det är frivilligt att ta emot dessa, och du måste uttryckligen anmäla dig i samband med registreringen. Det är också enkelt att avregistrera sig från nyhetsbrevet via samma mejl.

Vi förbehåller oss rätten att begära ett personnummer för att kontrollera kreditvärdighet vid kreditköp eller födelsedatum för att kontrollera om våra kunder är under 18 år.

Utöver de uppgifter du anger om du registrerar dig som kund hos oss kommer vi att kunna se:

 • Vilka av våra webbplatser har du besökt och när
 • Vilken webbläsare du använder
 • Vilken IP-adress du har
 • Vilket geografiskt område du kommer ifrån

Informationen används endast internt i samband med eventuell statistik, lösningsförbättring och teknisk drift av lösningen.

Dina personuppgifter kommer endast att lämnas ut till andra när:

- du har samtyckt till utlämnandet, eller

- när det är nödvändigt för oss att genomföra avtalet med dig, eller i lagstadgade fall.

Om du har frågor om personuppgifter som rör dig, eller vill utnyttja dina rättigheter till rättelse, spärrning, radering etc. enligt personuppgiftslagen, kan du kontakta oss.

 

PRISER OCH LEVERANS:

Alla priser är angivna inklusive moms och ex. frakt om inget annat anges. Priserna förändras ständigt och vi förbehåller oss därför rätten att ändra priser till följd av ändrade priser från våra leverantörer eller valutaförändringar. Vi förbehåller oss rätten att vägra leverans av alla varor baserat på prisfluktuationer och lagersituation. Vi förbehåller oss också rätten att vägra leverans av alla varor baserat på konkurrens och alla andra skäl. Alla leveranstider som anges av oss ska betraktas som vägledande. Med leveranstid menas tidpunkten för varornas ankomst till vårt lager. Förfluten tid för plockning, packning och eventuell tillverkning tillkommer innan försändelsen överlämnas till transportören. När tid anges i antal dagar betyder det vardagar och befraktarens tid tillkommer alltid. Vi förbehåller oss rätten att avvika från och eller ändra angiven leveranstid utan ytterligare meddelande. Eventuella prisändringar som sker efter beställningstidpunkten som inte beror på fel (se nedan) har inte retroaktiv verkan. Om det har förekommit ett skriv- eller tryckfel av betydande storlek från Elfordonsgrossistens sida, i annonser m.m. och/eller i onlinebutiken som är större än 15 % av det normala detaljhandelspriset, kan Elfordonsgrossisten ensidigt ändra, ta bort eller avvisa beställningar. Detta gäller även om du som kund har fått en orderbekräftelse eller liknande. Sådana fel ska dock rättas till inom rimlig tid efter att felet upptäckts. Särskilda prisregler för frakt kan informeras om under köpprocessen.

 

FÖRSÄNDELSER

Vi gör alltid vårt yttersta för att du ska få din vara så snabbt som möjligt.

Vid beställning skickar vi varor inom rimlig tid från bekräftad betalning, förutsatt att vi har varorna i lager. Om varan måste beställas, är på väg in i lager eller måste produceras kan det ta lite längre tid än normalt. Om det tar väldigt lång tid från beställning till eventuell leverans kommer vi att försöka kontakta dig med ytterligare information om detta. Du kan sedan välja om du vill avbryta din beställning.

Vid försändelser utomlands tillkommer tullklarering, moms och eventuella andra avgifter och detta kommer att variera med vilket land paketet skickas till, samt vilken speditör som används.

 

TVISTER OCH LAGVAL

Parterna ska försöka lösa eventuella tvister i godo. Om detta inte lyckas kan du föra ärendet till Konsumentrådet. Alla tvister måste lösas enligt norsk lag. Om ärendet förs vid domstol ska det avgöras i Oslo tingsrätt som behörig domstol.

 

EXTRAORDINÄRA FÖRHÅLLANDEN

Elbilsgrossisten ansvarar endast för värdeförlust för varan, om fel eller brister är påvisade. Detta gäller dock inte om Elbilsgrossisten styrker att bristen beror på omständigheter utanför Elbilsgrossistens kontroll, och vars konsekvenser Elbilsgrossisten inte rimligen kunde förvänta sig att undvika eller övervinna.

Elbilsgrossisten ansvarar inte för indirekta förluster till följd av fel om inte skadan orsakats av grov vårdslöshet eller uppsåt från elbilsgrossistens sida.

Vid konsumentköp kan villkoren inte vara sämre än villkoren i lagen, jfr. Lag om konsumentköp 2002-06-21 nr 34.

 

ÄNDRING I VILLKOREN

Elbilsgrossisten förbehåller sig rätten att ändra dessa villkor, även till följd av ändringar i lagstiftningen.

 

BOKNING

Vi förbehåller oss rätten att ändra priser, samt tryckfel och ändringar i text, bilder och länkar på våra webbplatser eller marknadsföring. Pris och tillgänglighet på produkterna baseras på den tid du lägger produkterna i varukorgen. Vi förbehåller oss rätten att ändra priser under olika kampanjer med utgångsdatum. Produkterna kan också vara slutsålda. Bilderna som används på våra sidor är illustrativa och dessa kan skilja sig från varans faktiska utseende.

 

FORCE MAJEURE

Är Elfordonsgrossisten förhindrad att leverera eller göra obligatorisk omleverans eller blir sådan leveransskyldighet oskäligt betungande till följd av en arbetskonflikt eller någon annan omständighet då parterna inte kan kontrollera den. Vid eldsvåda, krig och mobilisering eller oförutsedda militära upprop av liknande omfattning, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, upplopp och upplopp, brist på transportmedel, allmän brist på varor, inskränkning av tillgången på drivkraft, samt brister eller förseningar från underleverantörer eller tillverkare till följd av sådana omständigheter som avses i denna punkt, är Elfordonsgrossisten befriad från allt ansvar annat än vid reklamation och tillgodoräkna det motsvarande inköpspris för den defekta varan.

 

UPPHOVSRÄTT

Allt innehåll på dessa webbplatser är Elbilgrossistens eller underleverantörers egendom och skyddas av upphovsrätts-, marknadsförings- och varumärkeslagstiftning. Det innebär att varumärken, företagsnamn, produktnamn, information om produkter, inklusive t.ex. omnämnande av produkterna och vikt, bilder/grafik, design och layout och annat innehåll på dessa webbplatser får under inga omständigheter laddas ner, kopieras eller användas på annat sätt utan att detta uttryckligen är tillåtet enligt tvingande lagstiftning eller med uttryckligt skriftligt medgivande i förväg från Elbilgrossisten AB.