LADDNINGSGUIDEN

LADDNINGSGUIDE

TYP 1 OCH TYP 2

"Typ" är en beteckning för olika generationer av pluggar som används för AC-laddning (växelspänning) av elbilar. Främst är bilar från 2018 och nyare som levereras i Europa tillverkade med en typ 2-laddningskontakt. Äldre bilar och bilar tillverkade i Asien och Nordamerika levereras med laddkontakt typ 1.

TYP 1 PLUGG OCH UTTAG

Typ 1-kontakt till bilen

Typ 1 laddningsuttag i bilen

Typ 1-standarden (J1772) stöder endast laddning på 1-fas, vilket ger en maximal laddningseffekt på upp till 7,4kW (32A / 1-fas / 230V). Standarden används främst på bilmodeller från Asien. Till exempel Nissan LEAF (1:a generationen), Kia Soul EV, Mitsubishi Outlander PHEV och trillingarna använder denna laddningskontakt och kontakt.

I en typ 1 stickpropp/plugg styr låsmekanismen en strömbrytare och denna brytare är kopplad till spaken som släpper förankringen till bilen. När spaken trycks ner aktiveras en mikrobrytare som skickar en signal till bilen. Resultatet blir att signalstiftet (CP) ändrar motståndsvärde, vilket innebär att bilen kommer att avsluta laddningsprocessen och att anslutningen (kontakt och stickpropp) blir strömfri innan stickkontakten/kontakten tas bort.

TYP 2 PLUGG OCH UTTAG

Typ 2 laddkontakt / plugg för bilen

Typ 2 laddningsuttag med CCS snabbladdning i bilen

Typ 2 (IEC-62196) designades av Mennekes och företagsnamnet används ofta som en populär term. Standarden är utvecklad för det europeiska elnätet (TN-S) för växelström (AC) och har en laddningseffekt på upp till 43 kW (400V, 63A). Laddkabeln typ 2 har antingen 3 ledare (1 fas) eller 5 ledare (3-fas). Förutom "N-ledare" hittar du även L1, L2 och L3 (3-fas). Laddkabel av typ 2 med 4 ledare kan ladda bilen med en trippel kapacitet (3-fas). Laddningskapaciteten är 3,7kW (16A) respektive 7,4kW (32A) för 1-fas respektive 11kW (16A) och 22kW (32A) 3-fas.De flesta bilar som tillverkas i Europa levereras med denna kontakt, inklusive Teslas bilar i Europa. Bilar med denna kontakt levereras ofta även med möjlighet till snabbladdning i form av Combined Charging System (CCS). Undantaget är Teslas elbilar som även använder typ 2-kontakten för snabbladdning via sitt "SuperCharger"-nätverk då de har en modifierad version av samma plugg och kontakt. Till exempel använder bilar som VW e-Golf, BMW i3 och Tesla Model S detta laddningsuttag och stickpropp. De flesta offentliga laddstationer är utrustade med en typ 2-kontakt.

Säkerheten säkerställs genom att ha ett kort signalstift (CP) och ett långt signalstift (PP). Om kontakten tas bort från laddstationen eller bilen kommer det korta signalstiftet (CP) att koppla bort spänningen innan kontakten kopplas bort från uttaget. På så sätt undviks gnistor/bågar som orsakar skador på kontakter eller pluggar. Detta förlänger livslängden för uttaget och laddningskabeln.

BEHÖVER JAG TYP 1 ELLER TYP 2 LADDNINGSKABEL?

Elbilar och laddhybrider levereras med antingen typ 1 eller typ 2 laddkontakt i bilen. Det är detta som avgör vilken typ av laddningskabel du behöver. Vid laddning från en laddstation/laddbox kommer laddkabeln alltid ha en typ 2-kontakt för laddstationen (t.ex. offentlig laddstolpe/station) och endast kontakten mot bilen blir antingen typ 1 eller typ 2.

Till exempel:
 • Nissan LEAF har en laddkontakt av typ 1 i bilen, och behöver alltså en typ 2-kontakt (till laddstationen) och en typ 1-kontakt till bilen (typ 2 till typ 1)
 • Volkswagen e-Golf har en laddkontakt typ 2 i bilen, och behöver alltså en typ 2-kontakt till laddstationen och en typ 2-kontakt till bilen (typ 2 till typ 2)

STRÖM OCH FASER: 16A ELLER 32A? 1- ELLER 3-FAS?

Antalet ampere (16A eller 32A) och antalet faser (1- eller 3-fas) definierar kraften som laddningskabeln kan leverera. Ju högre ampere och ju fler faser, desto högre effekt. 3-fas laddningskablar stöder laddning från både 1-fas och 3-fas. Likaså kan 1-fas laddkablar användas mot strömkällor med 3-fas, dock kommer det bara att kunna dra från 1-fas och därmed ge en lägre effekt. Generellt sett rekommenderar vi att du skaffar en 32A laddningskabel eftersom den har minsta möjliga begränsningar och är mest framåtblickande. Typ 1 stöder endast 1-fas och typ 2 stöder både 1- och 3-fas.

Mode 3 - 16A laddkabel Mode 3 - 32A laddkabel
Fördelar + Prismässigt billigare än 32A-kablar
+ Tunnare och lättare att hantera
+ Ger maximal effekt
+ Kompatibel med alla laddstationer med typ 2-uttag
Nackdelar  Kan i vissa fall inte fungera på laddstationer med 32A uttag
 Begränsad effekt vid användning mot fordon som stödjer 32A
Prismässigt något dyrare än 16A-kablar
Något tjockare och mindre hanterbar