LADDNING AV ELBILAR I FÖRENINGAR

LADDNING AV ELBILAR I FÖRENINGAR

Vår erfarenhet visar att ingen bostadsrättsförening eller bostadsrätt är den andra lik och det finns en rad utmaningar och överväganden som måste beaktas vid utformningen av en delad laddanläggning. Behöver din bostadsrättsförening eller bostadsrätt en laddanläggning?

Vi hjälper dig med:

Kartläggning av behov

Genom att kartlägga antal laddplatser, läge, eventuella framtida behov och administration av laddplatserna kan vi enklare hjälpa dig att hitta den lösning som passar din bostadsrättsförening/ bostadsrätt.

Infrastruktur

Det är väldigt ofta som det är begränsat med el när man ordnar laddning på gemensamma parkeringar i bostadsrättsföreningar och bostadsrätter. Lösningen är ofta att lägga upp en gedigen och framtidsinriktad infrastruktur som tar hänsyn till att alla parkeringsplatser enkelt kan ha möjlighet att ladda.

Optimalt utnyttjande av kapacitet

En viktig faktor i bostadsrättsföreningar och bostadsrätter är att alla har lika tillgång till el för laddning. Vi hjälper dig att fördela den tillgängliga kapaciteten för optimalt utnyttjande av den tillgängliga kraften. Detta kallas last- och fasbalansering och är antingen statiskt eller dynamiskt.

Statisk lastbalansering har en fast strömstyrka på den totala effekten som kan användas. Laddsystemet fördelar sedan angiven strömstyrka mellan bilarna som laddar på aktuell kurs.

Med dynamisk lastbalansering mäts den totala strömförbrukningen för huvudsäkringen/byggnaden och laddlösningen/laddboxarna anpassar automatiskt bilarnas effekt efter huvudsäkringens/byggnadens totala förbrukning. Detta gör att du kan ta ut mer ström för laddning när det är mindre förbrukning i byggnaden och vice versa utan att huvudsäkringen överbelastas. Enkelt, effektivt och smart!

Administrering

Administrationssystemet för laddanläggningen ska ge kontroll till bostadsrättsföreningen/samägandet över brukare, strömförbrukning, rapporter, status på laddstationerna, passerkontroll och betallösningar. Det måste vara flexibelt, enkelt och intuitivt. Du kan även överlåta all verksamhet till oss om så önskas.

Stabilitet och support

Stabila och pålitliga laddningssystem med hög drifttid är mycket kritiska när många människor är beroende av att ladda sina bilar. Likaså finns det uppföljning och stöd om något oväntat skulle hända. Tekniska utmaningar fixas normalt inom en arbetsdag.

Enkel användning

Lösningen ska vara enkel att använda för alla, oavsett ålder, kunskapsnivå och fordon. Med bra information och skyltning minskar användarfel, frustration och täta förfrågningar till anläggningsägaren.

VÅRA LADDNINGSLÖSNINGAR

Laddstation och laddkablar

Vi erbjuder laddstationer och kablar från flera olika leverantörer vilket gör att vi kan erbjuda en lösning som passar just din bostadsrättsförening/ bostadsrätt. Alla våra leveransdörrar uppfyller norska regler och klimatet så att produkten håller i många år.

Lastbalansering

Vi levererar smarta och skalbara laddlösningar med lastbalansering för åldrande fordon till stora och små bostadsrättsföreningar och bostadsrätter. Lösningarna fördelar den totala effekten mellan alla laddboxarna så att alla har möjlighet att ladda bilen med maximalt tillgänglig effekt (upp till 32A) när andra har laddat klart eller inte är anslutna.

Användarvänlig administration

Administrationssystemet är mycket enkelt och intuitivt att använda, och det har alla funktioner en anläggningsägare behöver. Systemet är kostnadsfritt så länge du sköter det själv.

WEBBPORTALEN - ADMINISTRATION AV LADDNINGSFACILITETEN

Åtkomstkontroll

Onlineportalen låter anläggningsägare hantera vem som har tillgång till laddningsanläggningen. Åtkomstkontroll sköts med RFID eller en app, vilket gör det enkelt och användarvänligt för alla. Alternativt kan du ha laddstationerna öppna för ännu enklare laddning så länge det är lämpligt.

Strömförbrukning och rapporter

Systemet ger möjlighet att generera rapporter om strömförbrukning och laddningstid per laddstation, användare, timme, dag, vecka, månad eller år. Denna flexibilitet ger möjlighet att prissätta laddning, antingen baserat på period (tillgång), strömförbrukning (kWh) eller laddningstid. Alternativt kan en 3:e parts lösning anslutas för att hantera betalningen av elen automatiskt mot en avgift.

Instrumentpanel

Onlineportalen ger full överblick och kontroll över förbrukning, passerkontroll, realtidsstatus för anläggningen och laddstationer. Det gör det lättare att upptäcka fel och åtgärda dem så att laddningssystemet bibehåller en hög drifttid och förutsägbarhet gällande laddning.

KONTAKTA OSS FÖR EN GRATIS BESIKTNING AV DIN BOSTADSRÄTTSFÖRENING!

Fyll i formuläret nedan eller skicka ett mail til oss.