Integritetspolicy

1.0 PERSONUPPGIFTER

Elbilsgrossisten är mån om att hantera personuppgifter på ett säkert sätt. För att göra ett köp på Elbilgrossisten.no behöver vi ditt namn, adress, mobilnummer och e-post. Detta är nödvändigt för att vi ska kunna skicka din beställning till rätt leveransadress, hålla dig uppdaterad om din beställningsstatus och kontakta dig om det finns behov i samband med dina beställningar.

För våra företagskunder som använder fakturabetalning tar vi emot företagsnamn, organisationsnummer, namn på kontaktperson, telefonnummer till kontaktperson/företag, e-post till kontaktperson/företag, fakturaadress med eventuella kommentarer.

Om du väljer att registrera dig kommer det att gå snabbare och enklare för dig nästa gång du handlar (detta är valfritt). När du handlar hos oss lagrar vi bland annat ditt namn, adress och e-postadress. Detta är personuppgifter som du lämnar till oss, och som är nödvändiga för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig.

Elbilsgrossisten är skyldig att lagra dessa uppgifter i samband med bokföring, skattehantering, samt eventuell garanti/returhantering. Denna historik raderas efter tio år. Vi lagrar även den IP-adress som används vid beställning av säkerhetsskäl. Kortnummer behålls inte av oss utöver vad som är nödvändigt för att säkerställa en effektiv hantering av eventuella problem med debitering, annullering av bokning och kreditering.

 

1.1 DINA RÄTTIGHETER

Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter som Elbilgrossisten.se har registrerat i enlighet med gällande lagstiftning. Du kan när som helst begära att få dessa kostnadsfritt i enlighet med lagstiftningen.

Information ska lämnas ut/sändas på ett säkert sätt. Om den registrerade lämnar in begäran elektroniskt, och om inte den registrerade begär något annat, lämnas informationen i elektronisk form.

Du kan när som helst be oss radera eller korrigera dina personuppgifter, förutsatt att vi inte är skyldiga att behålla dem i enlighet med tillämplig lagstiftning eller andra skyldigheter vi har.

Du har rätt att få utlämnad dina egna personuppgifter som du har lämnat till Elbilgrossisten – så kallad dataportabilitet. Om det är tekniskt möjligt kan vi skicka denna information direkt till den nya verksamheten. Om inte, skickar vi informationen till dig via e-post.

Eftersom vi skyddar informationen om dig måste du identifiera dig med giltig legitimation för att få denna information. Detsamma gäller om du önskar avsluta kundförhållandet och i det sammanhanget få alla dina personuppgifter raderade ur vårt register, kontakta vårt kundcenter på nedan angivna adress.

Du kan när som helst återkalla det samtycke du har gett oss.

Du har rätt att klaga till den norska datatilsynet om du anser att dina personuppgifter inte behandlas i enlighet med lagstiftningen/deklarationen.

 

1.2 LAGRING AV PERSONINFORMATION

Bokföringslagen kräver att vi lagrar transaktionsdata i 5 år. För att kunna tillvarata kundernas rättigheter i samband med garanti och reklamation enligt konsumentköplagen, köplagen och Elbilgrossisten.se försäljningsvillkor lagrar vi köphistorik i 10 år.

 

1.3 SÄKERHET FÖR PERSONUPPGIFTER

Elbilgrossisten.no har goda rutiner och omfattande åtgärder för att säkerställa att obehöriga inte får tillgång till dina personuppgifter, samt att behandlingen av uppgifter sker i enlighet med kraven i gällande regelverk. Exempel på sådana åtgärder är riskbedömningar, genomförande av organisatoriska och fysiska åtgärder, åtkomsthantering och arkiveringsrutiner samt rutiner för hantering av uppgifter och uppföljning av förfrågningar om rätt till åtkomst, rättelse och radering.

Du kan vara säker på att Elbilgrossisten.no lagrar dina personuppgifter på ett säkert sätt. Vid ett dataintrång, som kan ha en inverkan på dina personuppgifter, följer Elbilgrossisten de regler för rapporteringsskyldighet som anges i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).

 

2.0 INFORMATIONSKAPSLAR (COOKIES)

Informationscookies, även kallade "cookies", är små textfiler som lagras på din fysiska enhet när du laddar ner en webbplats. Dessa används för att förbättra din användarupplevelse och komma ihåg vem du är så att du förblir inloggad. Syftet med cookies är att förse webbutiken med grundläggande funktionalitet såsom sessionshantering, analys, personalisering och marknadsföring.

Förstapartscookies är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera.

Tredjepartscookies används för analys, marknadsföring och personalisering av webbplatsen.

Information om användningen av cookies finns nedan.

 

2.1 AVAKTIVERA INFORMATIONSKAPSLAR (COOKIES)

Om du vill undvika användningen av cookies kan du ställa in din webbläsare så att den inte accepterar cookies automatiskt. Se webbläsarens hjälpsidor för inställningar. Observera att om du väljer att inaktivera cookies kommer flera av funktionerna på Elbilgrossisten.se inte att fungera.

 

2.2 ANALYS

Elbilgrossisten.no samlar in anonymiserad information om besökare på våra webbplatser för analys. Med anonym information menas information som inte kan spåras tillbaka till en användare eller person. Syftet med detta är att samla in statistik som kan användas för att vidareutveckla och förbättra webbplatsen. Exempel på denna typ av data är: antal besökare på sajten, hur sajten används, hur länge besöket/sessionen varar, varifrån användarna kommer och vilka webbläsare som används.

Vi samlar även in nyckelord som används via sökmotorerna på webbplatsen. Detta är endast för att förbättra sökresultaten och kundupplevelsen och ingen information samlas in som kan spåras tillbaka till användaren.

 

2.3 PERSONALISERING

För att ge dig en relevant och bra upplevelse i vår webbutik använder vi funktioner och system för att personifiera innehållet så att det anpassas efter dig och dina intressen.

 

2.4 MARKNADSFÖRING

Behandlingsunderlaget för e-post- och sms-marknadsföring är samtycke.

Vi vill att vår marknadsföring hela tiden ska upplevas som relevant och värdefull för dig och därför kommer innehållet oftast att skräddarsys efter dig. Vi samarbetar med utvalda partners för att tillhandahålla en bra lösning för SMS och e-postförsändelser.

Vi och våra partners spårar annonser för att veta vilka annonser du har sett online och vilka produkter du har sett från oss. Med detta kan vi anpassa butiken efter dina intressen, och visa dig relevanta annonser vid nästa tillfälle.

 

2.5 PERSONUPPGIFTER TILL TREDJE PART

Elbilgrossisten.no kommer inte att dela, sälja, överföra eller på annat sätt lämna ut dina personuppgifter på andra sätt än vad som beskrivs i integritetspolicyn. Dina uppgifter kommer endast att delas om vi är juridiskt skyldiga eller får ditt samtycke. Samarbetspartners kommer endast att ha tillgång till informationen om detta är nödvändigt för att utföra tjänster åt Elbilgrossisten.se. I sådana fall ingås databehandlingsavtal för att säkerställa informationssäkerheten och Elbilgrossisten.no beslutar även hur behandlingen av informationen ska ske.