LADDNING AV ELBILAR HEMMA

LADDNING AV ELBILAR HEMMA

Vet du inte hur mycket el du har tillgängligt? Har du begränsad makt? Eller vill du inte ägna en stor del av huvudsäkringen till att ladda en elbil? Smart laddning är lösningen och ger dynamisk laddning och lastbalansering som utnyttjar all kapacitet som finns i huset, så du har möjlighet till upp till 32A laddning med ditt befintliga elsystem.

Optimalt utnyttjande

Strömsensorn mäter strömförbrukningen i huset och justerar automatiskt laddningen efter hur mycket ström som finns tillgänglig. Det innebär att du kan ladda med upp till 32A när elförbrukningen i huset är låg.

Skalbarhet

Smart laddning gör det möjligt att börja med en laddbox och ansluta fler senare om du skaffar fler elfordon eller vill ladda fler bilar samtidigt.

Snabbare laddning

Dynamisk laddning och lastbalansering gör att du kan ladda med upp till 32A (så länge huvudsäkringen är större än 40A). Hur snabbt du laddas beror på laddstationen, laddkabeln och bilen.

Effekttaxa

Med AMS strömmätare tar fler och fler nätleverantörer betalt för strömförbrukning per timme, det vill säga hur mycket ström du använder varje timme. Dynamisk laddning och lastbalansering gör det möjligt att begränsa elbilens/bilarnas maximala strömförbrukning så att du får en jämnare förbrukning under dygnet och därmed en lägre elräkning.

Automatisk distribution av strömmen

Laddlösningen ser till att huvudsäkringen inte löser ut och prioriterar alltid el till vardagssysslor som matlagning, tvätt, värme och annan förbrukning i huset. Likaså är laddstationen tilldelad full effekt nattetid så att du får en fulladdad bil/bilar till nästa morgon.

Hur dynamisk laddning och lastbalansering fungerar

Strömgivaren är monterad i säkringsdosan och strömmätare fästs i huvudsäkringens kablar eller kopplas till din AMS-mätare. Sensorn/enheten övervakar elförbrukningen i huset och allokerar tillgänglig kapacitet till laddstationen(erna). Detta gör det möjligt att ladda med upp till 32A när huset använder lite, vilket normalt sett syns på natten. Likaså balanserar den dynamiskt strömförbrukningen för laddning så att du alltid har ström tillgänglig när du lagar mat, tvättar kläder eller dammsuger. Det innebär att du inte behöver investera i och uppgradera huvudsäkringen, eller att du avsätter en stor del av den tillgängliga kapaciteten du har till att bara ladda bilen/bilarna.

VILL DU HA EN LADDSLÖSNING HEMMA, I STUGA ELLER SEMESTERHUS? KONTAKTA OSS FÖR RÅD.

Fyll i formuläret nedan eller skicka ett mail till oss.